Regulamin_old

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO doBRAna.pl obowiązujący do 24.12.2014

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dobrana.pl.
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.dobrana.pl jest własnością doBRAna Monika Karcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.07/5, 30-707 Kraków, NIP 637-204-05-36, Regon: 121394229
tel. 536 563 465, mail: sklep@dobrana.pl
Rachunek bankowy: 98 2490 0005 0000 4000 6490 4469 Alior Bank
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dobrana.pl;
d) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dobrana.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
e) Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy doBRAna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
g) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na każdej stronie serwisu www.dobrana.pl.

 

II. Składanie zamówień
1. Zamówienia można składać na stronie Sklepu www.dobrana.pl    
2. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz po godzinie 15 w dni robocze będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym złożono zamówienie.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z doBRAna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Złożenie Zamówienia potwierdzane jest wiadomością e-mail wysłaną automatycznie przez oprogramowanie Sklepu na adres podany przez Klienta (tytuł wiadomości „doBRAna - Potwierdzenie otrzymania zamówienia [nr zamówienia]”). Wiadomość zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

III. Płatności
1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
3. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu,
b) za pobraniem – zapłata listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej podczas odbierania Zamówienia,
c) system płatności elektronicznych PayU (www.payu.pl) – operatorem płatności jest PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495
d) gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru  osobistego Zamówienia w sklepie firmowym doBRAna

 

IV. Dostawa
1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm wysyłkowych: Poczty Polskiej oraz Paczkomatów InPost. Sklep udostępnia również możliwość odbioru osobistego zamówionych Towarów w sklepie firmowym doBRAna w Krakowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 18. lokal 1.07/5.
3. Koszty dostawy zamówionych Towarów wskazane są w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne w zakładce Koszty dostawy.
4. Zakupiony Towar wysyłany jest w dni robocze w ciągu 48 godzin liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu (przy przedpłacie) lub potwierdzenia zamówienia (przy zamówieniach płatnych przy odbiorze). Całkowity czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranego podczas składania Zamówienia sposobu dostawy.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Stosowne pisemne oświadczenie należy przesłać na adres doBRAna, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.07/5, 30-707 Kraków (oświadczenie można przesłać razem ze zwracanym Towarem) lub mailem na adres: sklep@dobrana.pl
2. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Sklep doBRAna, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.07/5, 30-707 Kraków
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
6. Zwrot pieniędzy odbywa się niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

VI. Wymiana towaru
1. doBRAna umożliwia wymianę zakupionych w Sklepie Towarów w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towarów.
2. Aby wymienić Towar należy odesłać go wraz z uzupełnionym formularzem wymiany, dołączonym do przesyłki, na adres: sklep doBRAna, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.07/5, 30-707 Kraków.
3. W przypadku różnicy w cenie między wymienianymi produktami doBRAna zwróci różnicę na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub Klient dopłaci różnicę przelewem na rachunek bankowy Sklepu w celu realizacji wymiany.
4. Koszt wysłania nowego, właściwego produktu do Klienta wynosi 6zł i kwotę tą Klient może wpłacić na rachunek bankowy Sklepu padając w tytule „Wymiana zamówienia [nr zamówienia]” lub dołączyć do przesyłki odsyłanej do doBRAna.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów
1. doBRAna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  mailowy sklep@dobrana.pl lub listownie na adres doBRAna ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.07/5, 30-553 Kraków. doBRAna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy doBRAna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy doBRAna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę doBRAna.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2013r.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel